16June

Tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trường cao đẳng

16:06

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2022 tại khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp đã khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho 70 giảng viên, viên chức của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


 

Hình 1. Ảnh lưu niệm các đại biểu và học viên dự khai giảng
lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH.

 

Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Mạc Văn Tiến – nguyên Viện trưởng, TS. Phạm Thị Hoàn - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, bà Lương Thị Thùy Duyên - Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Vĩnh Long, thầy Trần Minh Tố - Hiệu trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long và 70 học viên của lớp học (61 học viên là giảng viên, viên chức của Trường Cao đẳng Vĩnh Long và 09 giảng viên, viên chức của Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long).

 

Hình 2. TS. Phạm Thị Hoàn - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp
phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự khóa học có 70 học viên chia thành 02 lớp, thời gian khóa học bắt đầu từ ngày 12/6 và kết thúc ngày 18/6/2022. Nội dung của khỏa học tập trung nghiên cứu thảo luận 04 mô đun bao gồm những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đánh giá và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

  Một số hình ảnh của lớp học

 

 

Hai nhiệm vụ giảng dạy và NCKH có mối quan hệ hữu cơ, là hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược phát triển của các trường cao đẳng, đại học. Trong đó, việc giảng viên, viên chức nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Vì vậy công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức là rất cần thiết để thúc đẩy nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.   

 

Tin Lê Ngọc Thủy, Ảnh sưu tầm