TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Địa chỉ:  112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long.
Tel: 02703 823.492 - 02703 823.689     Fax: 02703 826.356
E-mail: vlcc@vlcc.edu.vn         Website: www.vlcc.edu.vn

map

Liên hệ

Tên đầy đủ *
Email *
Số điện thoại *
Số fax
Tên công ty
Gender *
Tiêu đề *
Nội dung *
<
Mã bảo vệ *

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Ban Giám Hiệu 02703 830 186 bgh@vlcc.edu.vn
2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 02703 823 689 ptchc@vlcc.edu.vn
3 Phòng Quản lý Đào tạo 02703 823 492 pqldt@vlcc.edu.vn
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 02703 826 899 pkhtv@vlcc.edu.vn
5 Phòng Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên 02703 826 899 pcthssv@vlcc.edu.vn
6 Phòng Thanh tra - Pháp chế Và Quản lý chất cượng giáo dục 02702 210 755 pttpc@vlcc.edu.vn
7 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 02703 877 072 pqlkhhtqt@vlcc.edu.vn
8 Đoàn trường dt@vlcc.edu.vn
9 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ttnnth@vlcc.edu.vn
10 Thư viện lib@vlcc.edu.vn
11 Khoa Cơ bản 02703 877 387 kkhcb@vlcc.edu.vn
12 Khoa Công nghệ thông tin 02703 877 388 kcntt@vlcc.edu.vn
13 Khoa Nông nghiệp 02703 877 386 knn@vlcc.edu.vn
14 Khoa Kinh tế - Luật kktl@vlcc.edu.vn
15 Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm 02703 878 375 kcnlttp@vlcc.edu.vn
16 Khoa Ngoại ngữ kngoaingu@vlcc.edu.vn
17 Khoa Kỹ thuật kkt@vlcc.edu.vn
18 Phòng Bảo vệ Khu I 02702 222 023
19 Phòng Bảo vệ Khu II 02703 823 308
20 Khoa Sư phạm
21 Khoa Y Dược