17July

Phó Hiệu Trưởng (Hành chính)

08:07


 

Họ và tên: Hồ Kỳ Nam
Học vị: Thạc sĩ
Email: hknam@vlcc.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính, cơ sở vật chất, pháp chế và công tác học sinh - sinh viên (HSSV):

1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý hành chính, quản trị.

- Công tác quản lý, phát triển cơ sở vật chất (mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, máy móc; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, tiếp nhận các công trình xây dựng; công tác kiểm kê tài sản hàng năm và các công tác khác liên quan đến quản lý, phát triển cơ sở vật chất).

- Công tác quản lý học sinh, sinh viên (công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xét kết quả rèn luyện; kiểm tra hồ sơ HSSV; Chủ trì Hội đồng khen thưởng - kỷ luật HSSV; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV; công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp; công tác quản lý HSSV nội trú - ngoại trú, và các công tác khác liên quan đến HSSV).

- Công tác y tế; môi trường; an toàn lao động, phòng chống lụt bão; phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự nhà trường, văn hóa công sở.

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

2. Phụ trách các đơn vị, bộ phận:

- Phòng Tổ chức và hành chính (Bộ phận hành chính, cơ sở vật chất và quản trị máy móc thiết bị).

- Phòng Công tác Học sinh sinh viên.

- Bộ phận Pháp chế của phòng Thanh tra và Pháp chế

3. Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.

4. Trực tiếp quản lý hoạt động phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

5. Phó Hiệu Trưởng phụ trách hành chính quản trị, cơ sở vât chất và học sinh - sinh viên được quyền ký ban hành và chịu trách nhiệm về các văn bản, hồ sơ liên quan đến các công tác được phân công như trên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng.

7. Sinh hoạt chính quyền tại Phòng Tổ chức – Hành chính.