09September

Ngành nghề đào tạo Cao đẳng - Trung cấp tại trường

14:09


 

 

A. CAO ĐẲNG

1

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

2

Tin học văn phòng

Giới thiệu ngành

 Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

3

Kế toán

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

4

Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

5

Quản trị văn phòng

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

6

Cơ Điện tử

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

7

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

9

Chế biến và bảo quản thủy sản

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

10

Chế biến lương thực

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

11

Công nghệ thực phẩm

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

12

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

13

Thú y

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra

14

Nuôi trồng thủy sản

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

15

Bảo vệ thực vật

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

16

Quản lý đất đai

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

17

Điều dưỡng

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

18

Dược

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

19

Ngoại ngữ

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

B. TRUNG CẤP

1

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

2

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

3

Tin học văn phòng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

4

Kế toán doanh nghiệp

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

5

Cơ khí chế tạo

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

6

Cơ khí động lực

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

7

Điện công nghiệp và dân dụng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

8

Điện tử công nghiệp và dân dụng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

9

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

10

Chế biến và bảo quản thủy sản

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

11

Chế biến lương thực

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

12

Công nghệ thực phẩm

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

13

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

14

Thú y

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

15

Nuôi trồng thủy sản

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

16

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

17

Trắc địa – Địa hình – Địa chính

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

18

Điều dưỡng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

19

Dược

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

20

Y Sỹ y học cổ truyền

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

C. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

1

Thú y (Liên thông)

 Giới thiệu ngành 

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra