21June

Thông báo chiêu sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập

14:06

Trường Cao đẳng Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập gồm các bậc: Giáo viên Mầm non (hạng II, III); Giáo viên Tiểu học (hạng II, III); Giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III); Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III) 


Thông tin cụ thể như sau:


Mẫu Đăng ký>> 

Tải mẫu>>