02January

Vị trí, sứ mạng, tầm nhìn

08:01


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

1. Sứ mạng, tầm nhìn

a) Sứ mạng: Trường Cao đẳng Vĩnh Long là cơ sở đào tạo đa cấp (từ hệ cao đẳng trở xuống), đa ngành, là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo có chất lượng cao về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật; chế biến lương thực, thực phẩm, thủy sản; tài chính - kế toán; cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, giáo dục mầm non, dược, điều dưỡng, y học cổ truyền. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất công, nông nghiệp tại địa phương. Góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Vĩnh Long và các địa phương khác.

b) Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Cao đẳng Vĩnh Long sẽ trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, cung cấp cho người học một môi trường giáo dục và đào tạo theo tiêu chuẩn của một trường hiện đại, tiên tiến, năng động và là cơ sở nghiên cứu khoa học hiệu quả, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh nghề nghiệp và thích nghi nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cung ứng nguồn lao động làm việc trong nước và ngoài nước.

2. Vị trí

Trường Cao đẳng Vĩnh Long là trường cao đẳng công lập, được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Giáo dục nghề nghiệp với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa các bên trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, chịu sự quản lý về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Trường Cao đẳng Vĩnh Long là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.