TRA CỨU
Tiêu đề: Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo
Trích yếu

Ngày đăng 0000-00-00 00:00:00
Người gởi Phòng TT&PC
Chuyên mục Văn bản phổ biến GDPL 2016
Xem: 7434 Tải về

CÁC VĂN BẢN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
21/06/2022

BM02-KHTH-QT-09 Phiêu yêu cầu đăng nội dung bài viết lên Website trường

Nguyễn Quốc Khánh Tải về
21/06/2022

BM01-KHTH-QT-09 Phiếu đề xuất đưa thông tin lên Website

Nguyễn Quốc Khánh Tải về
04/06/2021

Tài liệu tuyên truyền tháng hành động vì môi trường

Tải về
04/06/2021

Luật bảo vệ môi trường 2020

Tải về
04/06/2021

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học

Tải về
06/04/2021

Đơn đề nghệ bảo lưu-Công nhận kết quả học tập (miễn học - miễn thi)

Phòng Đào tạo Tải về
05/01/2021

Quyết định thành lập trường Cao đẳng Vĩnh Long

Tải về
10/09/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
30/11/-1

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật phòng,chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phềng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/qh12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Chị thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng TT&PC Tải về
THỐNG KÊ
Online: 129
Lượt truy cập: 32029030