TRA CỨU
Từ khóa: Tìm kiếm nâng cao
Có Tổng số 24 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
21/06/2022

BM02-KHTH-QT-09 Phiêu yêu cầu đăng nội dung bài viết lên Website trường

Nguyễn Quốc Khánh Tải về
21/06/2022

BM01-KHTH-QT-09 Phiếu đề xuất đưa thông tin lên Website

Nguyễn Quốc Khánh Tải về
04/06/2021

Tài liệu tuyên truyền tháng hành động vì môi trường

Tải về
04/06/2021

Luật bảo vệ môi trường 2020

Tải về
04/06/2021

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học

Tải về
06/04/2021

Đơn đề nghị chuyên ngành

Phòng Đào tạo Tải về
06/04/2021

Đơn đề nghệ bảo lưu-Công nhận kết quả học tập (miễn học - miễn thi)

Phòng Đào tạo Tải về
06/04/2021

Đơn xin đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp/Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo Tải về
06/04/2021

Phiếu đăng ký học lại học phần

Phòng Đào tạo Tải về
05/01/2021

Quyết định thành lập trường Cao đẳng Vĩnh Long

Tải về
10/09/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

Tải về
30/11/-1

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
30/11/-1

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

Phòng TT&PC Tải về
30/11/-1

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phòng TT&PC Tải về
THỐNG KÊ
Online: 152
Lượt truy cập: 33330965