11July

Hội nghị đảng viên và Hội nghị viên chức 06 tháng đầu năm 2022

08:07

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại Giảng đường, cơ sở 1, Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã tiến hành Hội nghị đảng viên và Hội nghị viên chức, sơ kết công tác Đảng và công tác chính quyền 06 tháng đầu năm 2022


Hình 1. Ảnh lưu niệm Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2022

Hình 2, 3. Toàn cảnh Hội nghị viên chức 06 tháng đầu năm 2022

Tham dự Hội nghị viên chức (tổ chức vào buổi sáng) và Hội nghị đảng viên (tổ chức vào buổi chiều) 06 tháng đầu năm 2022 có ông Trần Minh Tố - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ông Hồ Kỳ Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể đảng viên, viên chức của Trường Cao đẳng Vĩnh Long.

  

Hình 4. ông Trần Minh Tố - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long phát biểu giải đáp,
trả lời kiến nghị, đề xuất của viên chức tại Hội nghị viên chức 06 tháng đầu năm 2022.

 

            Tại Hội nghị viên chức, ông Trần Minh Tố - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Trường trong 06 tháng đầu năm và định hướng các nội dung công việc trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình những đơn vị làm chưa tốt; thẳng thắn trao đổi, trả lời những ý kiến, kiến nghị của giảng viên, viên chức. Hội nghị còn được nghe báo cáo công khai tài chính của Trường, báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trường trong 06 tháng đầu năm và định hướng các nội dung công việc trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022. Hội nghị nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tại chỗ và ý kiến đóng góp thông qua phiếu khảo sát của cán bộ, giảng viên, viên chức về các mặt hoạt động của Trường, về công tác Công đoàn và được chủ trì hội nghị ghi nhận, trả lời, giải đáp tại Hội nghị.

 

 

Hình 5,6,7,8. Giảng viên, viên chức của Trường phát biểu ý kiến
tại
Hội nghị viên chức 06 tháng đầu năm 2022.

Buổi chiều, tại Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2022, đồng chí Hồ Kỳ Nam - Phó Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, của Đảng uỷ trong 06 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm. Hội nghị còn được nghe báo cáo công tác tài chính Đảng; nghe phổ biến chuyên đề thời sự 06 tháng đầu năm và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng uỷ đối với các chi bộ, đảng viên. Hội nghị cũng nhận được ý kiến đóng góp, chất vấn của đảng viên và được Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu, giải đáp.

 

Hình 9. Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2022

 

Hình 10. Đảng viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2022

Hội nghị đảng viên và Hội nghị viên chức 06 tháng đầu năm 2022 đã thành công tốt đẹp, là dịp để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua từ đó đưa ra những chỉ đạo kịp thời, những định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời qua đó cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và tạo được sự đồng lòng nhất trí của tập thể, từ đó có sự lãnh, chỉ đạo và giải pháp thiết thực trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn lại của năm 2022.

 Tin Lê Ngọc Thủy, Ảnh tổng hợp